Gizlilik Politikası
gizlilik politikamızı, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kvkk”) kapsamındaki gereklilikler çerçevesinde faldiyari.com internet sitemiz ve yayınladığımız uygulamalar aracılığıyla erişirken ve faldiyarı’nı kullanırken sağlayacağınız kişisel verilerinizin korunması hakkında sizi aydınlatmak amacıyla oluşturduk.

faldiyarı'ndaki hesabınızı kullanırken doğrudan paylaştığınız e-mail, doğum tarihi, cinsiyet ve benzeri verilerle otomatik olarak elde edilen görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi log bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz. yer sağlayıcı olarak yasal yükümlülüğümüz gereğince faldiyarı'ndaki hesabınızı kullanırken otomatik olarak elde edilen ip bilgilerinizi yasal süre boyunca saklıyoruz.

ayrıca sizi sonraki girişlerinizde tanıyabilmek amacıyla cihaz kimlik bilgilerinizi alıyor ve kaydediyor, fincan fotoğraflarınızı gönderebilmeniz ve forum bölümüne fotoğraf ekleyebilmeniz için kamera ve galerinize erişim izinlerini istiyoruz. bu erişim izinleri ile yukarıda açıklanan amaçlar haricinde herhangi bir işlem yapılmadığını taahhüt ediyoruz.

istenen izinlerin detaylarına şuradan ulaşabilirsiniz : https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview

faldiyarı’nda bir hesabınız olmaksızın veya faldiyarı hesabınıza giriş yapmaksızın faldiyarı’nı ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda otomatik olarak görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi log bilgileri, ip bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi anonim olarak ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz.

kişisel verilerinizi, kvkk, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 5237 sayılı türk ceza kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla bu gizlilik politikası ve kvkk’ya uygun olacak şekilde işliyoruz.

verilerinizi, türkiye’de ve yurtdışında bulunan sistemlerimizde saklayabilir, ölçüm ve analiz ile reklam ve hedefleme konusunda destek aldığımız yerli ve yabancı 3. kişilerle size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için anonim olarak paylaşabiliriz.

bu 3. kişiler ve kullandıkları verilere ilişkin bilgiler şöyledir:

* google analytics

kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türlerinin kullanılması aracılığıyla faldiyarı'nın trafiği izlenerek ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlanır.

daha fazla bilgi için: https://www.google.com/policies/privacy/

bu çerezlerden vazgeçmek için: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

* doubleclick

kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türleri kullanılarak çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek için internet üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz edilerek reklamların ilgi alanlarınıza göre gösterilmesi sağlanır.

daha fazla bilgi için:https://www.google.com/policies/privacy/

bu çerezlerden vazgeçmek için: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

* diğer reklam platformları

kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türleri kullanılarak çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek için internet üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz ederek reklamların ilgi alanlarınıza göre gösterilmesi sağlanır.

(yukarıda verilen 3. şahıslara ait linkler aracılığıyla ulaşacağınız içeriklerin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

kvkk’nın 11. maddesi kapsamında faldiyaridestek@gmail.com adresine elektronik postayla başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kvkk’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

faldiyarı'nda bulunduğunuz süre boyunca tarayıcı ve cihazınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir. ayrıntılı bilgi için lütfen çerezler adresinden çerez politikamızı ziyaret ediniz.

gizlilik politikamızdan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde türk hukuku uygulanacak olup; ankara merkez mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

gizlilik politikamızı, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz. bu nedenle; gizlilik politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz.