Burçlar
Burçlar Hakkında

Gezegenlerin hareketleri, yıldızların pozisyonu insan üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bundan dolayı da insanlarda astrolojiye büyük bir merak başlamıştır. Yıldızların ve gezegenlerin hayatımız üzerinde, kişiliğimiz üzerinde ve ilişkilerimiz üzerinde büyük etkisi olduğuna inanılır. Yapılan incelemeler sonucunda 12 farklı burcun içinde yer aldığı Zodyak Çemberi ortaya çıkmıştır.
İnsanlar gökyüzündeki şekillere uzun yıllar önce anlam yüklemeye başlamışlardır. Bu anlam yükleme giderek daha bilimsel bir hale gelmiş ve astrolojinin doğmasını sağlamıştır. Bir kişinin doğum anında yıldızların ve gezegenlerin durumunu belirleyen harita aynı zamanda kişinin karakterini ve geleceğini de belirler. Kişiyi iten ve çeken etmenleri ortaya koyar.
Burçlara inanmayan kişiler bile en az bir kere burç yorumlarını okumuşlar ve kendi burçlarının özelliklerini incelemiş, kendilerinde olup olmadığıyla karşılaştırmışlardır. Burçlar insanların anlamlandıramadığı olaylara ve duygulara yol gösterici olarak uzun zamandır hayatın içindedir ve kullanılmaktadır. Aynı zamanda hangi burç için hangi hediyenin ideal olduğu, hangi burç ile mutlu ilişki kurabileceği, en iyi dostlukları hangi burçtan insanlarla yaşayabileceği gibi durumlar da insanların merakını cezbedip, kişiyi burçlar ile ilgili bilgi almaya teşvik eder.
Burçlar cinsiyetlerine göre (eril/dişil), niteliklerine göre (öncü/sabit/değişken) ya da elementlerine(ateş/su/toprak/hava) göre gruplandırılabilir. Bu şekilde bu burçların hareketlerini anlayabilmemiz daha mümkün hale gelir. Ancak yükselen burcun da öenmi yadsınmamalıdır. Burçlar bir kehanet yöntemi değildir. Zaten genetik ve psikolojik olarak birbirinden oldukça farklıdır. Bu yüzden bütün bu insanları 12 grupta özetlemek pek de anlamlı olmaz. Bazı kişiler sadece bu yüzden burçlara inanmaz. Burçlarla ilgili varılan sonuçlar %100 doğru olmasa bile, burçların bazı kişilik özelliklerini yansıttığı da yadsınamaz bir gerçektir. Doğduğunuz günü ve saati bilmeniz durumunda, en güvenli yol kendi doğum haritanızı çıkartıp, buna göre yorum yapmak olacaktır.